Advent - ÚrJövet

Karácsony közeledtével a kereszténység az advent időszakát éli. Maga az advent szó eljövetelt jelent. Egy személynek a megérkezését. Ez pedig Jézus Krisztus!

Adventi, karácsonyi és újévi énekek

Adventi, karácsonyi és újévi énekek a Légierő Zenekar -- Veszprém előadásában. A Katona János alezredes vezette zenekar 1985 óta folyamatosan fellép, koncerteket ad. A karmester célja, hogy a zenekar minél szélesebb körhöz juttassa el a fegyvernemi dalok, a magyar katonai indulók és a történelmi egyházak zenei kultúráját.

Adventi hírnök...

Szerzõ: M. Fresch nyomán: Hamar István

Adventi hírnök: friss fenyõág, Lobog az elsõ gyertyaláng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. Ujjong a szívünk, dalra gyúl, Nincs már messze az Úr! Adventi hírnök: friss fenyõág, Lobog már két kis gyertyaláng! Ha zörget Jézus, jól figyelj ám, Betér a szívünk ajtaján! Ujjong a szívünk, dalra gyúl, Nincs már messze az Úr! Adventi hírnök: friss fenyõág, Lobog már három gyertyaláng! Múlnak az évek, életünk száll, De utunk végén Jézus vár! Ujjong a szívünk, dalra gyúl, Nincs már messze az Úr! Adventi hírnök: friss fenyõág, Lobog már négy kis gyertyaláng! Azt mondta Jézus, visszajön még, Újjá lesz akkor föld és ég! Ujjong a szívünk, dalra gyúl, Nincs már messze az Úr!

Fekete István (1949) Roráte - karácsonyi novella

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak. És még nem tudják: sírásra vagy nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak pislognak.
Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak. Néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell lépni. Ámbár hiszen sár van mindenütt.
Az ég még sötét. A tegnap gondja, mintha még aludna, a mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát viszi a hajnali misére.
Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs.
A külső mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik. Suttog egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is meggyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok”

Mise végére egészen bemelegedett a templom, szinte otthonos lett. Legalább is így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. Ámbár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, aligha érezték volna, nagy harag volt ugyanis a két öreg között. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már, nem is emlékeztek, ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás, hát csak ülnek tovább, sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást. De egyébként is ráér. Félszemmel odapislant Mátéra, hogy alszik-e már, mozdul-e már, de Máté nem mozdul. Amilyen kutya, konok ember volt világéletében, azt várja - gondolja Illés - hogy én menjek előbb. De abból nem eszel! Pedig már a gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz a harangozó, szóval a sekrestyés.
Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakravalóba és a szeme szép lassan lecsukódik.
- Nem! - ijed meg. - ezt igazán nem szabad - s Mátéra néz, aki úgy látszik elaludt.
Hö-hö-hö. Ez hát a híres? - mosolyodik el magában. Pedig három évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégis csak fiatalabb. Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár a halotté.
Uram Isten! Csak nem lett vele valami?
Harag ide, harag oda - a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról - csendben odamegy Mátéhoz, és kicsit borzongva megérinti a vállát.
- Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
- Hö?! Mi? - és néz Illésre, mint a csodára.
- Te vagy az, Illés?
- Én hát. Hát mondok megnézlek, mert olyanformán ültél, hogy ...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek elmosolyodnak.
- Kicsit megszédültem - hazudja Máté. De áhítattal. Mert tele van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. Már elmúlott.
- Há no! Hál Istennek, akko menjünk.
És egymás mellett kicsoszognak a templomból.
Mi volt ez, Szentatyám? - néz fel egy pufók kis angyal Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan meleg lett a szívem egyszerre.
Két ember kibékült - mondja a főszent. És melegen sóhajt.
- Hjaj! Csoda! - suttogja a kis angyal.
- Hát bizony. A mai világban ...
- És most mit csinálnak?
- Nézz utánuk, fiam.
A két öreg közben Illés háza elé ér. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben puhán békét álmodnak a fák.
- Gyere be, Máté, rég voltál nálunk - mondja Illés. Lángost sütött a lányom...

A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
- Mi az a „lángos”, Szentatyám?

A toronyban ekkor hetet ütött az óra. S e földi hangtól megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha ott maradt volna az arcukon.

Csanád Béla: Adventi imádság

Urunk, Istenünk,

Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól:

„Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!”

– így mondja Izajás próféta.

„Térjetek meg!” – ezt hirdeti Keresztelő János.

Add, hogy mostani karácsonyi készületünk

És életünk nagy adventjének minden igaz törekvése

Eredményes legyen:

Mindjobban hozzád térjünk,

Kinyissuk szívünket előtted,

És egyre nagyobb részt kapjunk életedből.

Lelked irányítsa napjainkat,

Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz,

És így munkáljuk

Magunk és a világ megszentelését.

Ámen.

Advent Idején

Adventus Domini - az Úr eljövetele

A katolikus keresztény hagyományokban az adventi ünnepkörnek kettős jelentése van. Egyfelől emlékezteti a keresztény hívőt arra, hogy az egész életünk egy nagy várakozás: egyrészt Krisztus második eljövetelére, a világ végére való várakozás ideje, másrészt pedig a Karácsony ünnepére való előkészület ideje. Kajtár Edvárd atya gondolatai a karácsonyi előkészületről.

Égi küldött adventi vers

Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra Aki van; ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. Persze, erről a várakozásról és erről a vágyódáról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden súlyát és megosztottságát. És mégis, túl idő és tér vastörvényén, melynek - megszületvén Betlehemben - maga a teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyódhatunk: ami megtörtént és akit kétezer esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk Vágyódunk utána és várakozunk rá, azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből. Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként a karjai között tart.

Barsi Balázs konferencia-beszéde 2012 Advent

Üzenetek az Adventi naptárból

Ha nem akarod, hogy az adventi időszak is csak az ajándékozásról szóljon, akkor a kis zsákocskákba kedves üzeneteket, szövegeket is csomagolhatsz. Sőt, akár kis kártyákat is készíthetsz, amit a gyerekek beválthatnak egy-egy közös társasjátékozásra, sétára, szánkózásra, vagy játszóterezésre, de kerülhetnek a lapocskákra jótanácsok, ötletek, feladványok, vagy akár a karácsonyi készülődést segítő feladatok is. Egy kis időt kell csak ráfordítani, mégis ötletes, egyedi, személyes meglepetést okozhatunk családtagjainknak. Így válik az Advent azzá, ami: készülődés, felkészülés az ünnepre.
Néhány példa, milyen üzeneteket, szövegeket rejthetünk az adventi csomagocskákba:

  Üzenetek karácsonyi készülődéshez

 1. Állítsd össze kedvenc karácsonyi dalaid listáját!
 2. Készíts karácsonyi dekorációt!
 3. Segíts a tesódnak kitakarítani a szobáját!
 4. Készíts karácsonyi üdvözlőlapokat!
 5. Írj egy karácsonyi mesét!
 6. Nézzük meg este a környékünkön a karácsonyi díszbe öltöztetett házakat!
 7. Készítsünk ajándékokat a családtagoknak!
 8. Este lefekvés előtt bámuld egy picit a Holdat és a csillagokat!
 9. Készíts karácsonyi ajtódíszt a bejárati ajtóra!
 10. Rászoruló gyerekeknek gyűjtsünk játékokat, és küldjük el nekik!
 11. Nézzünk meg egy karácsonyi mesét!
 12. Társasozzunk!
 13. Készíts karácsonyfadíszeket!
 14. Mi lehet abban a kis rózsaszín dobozkában az ágyad alatt?
 15. Csináljunk matricafestékből hópelyheket az ablakra!
 16. Számold meg, hány télapó van a házban!
 17. Rajzolj valami kedveset a testvére(i)dnek!
 18. Kuporodjunk be egy meleg takaró alá és szürcsöljünk forró csokit!
 19. Csavarogjunk egyet a Fő téren és nézzük meg az óriási adventi koszorút (már aki Szombathelyen lakik :) )
 20. Süssünk mézeskalácsot!
 21. Olvassunk karácsonyi történeteket!
 22. Gyújts egy gyertyát, és emlékezz…
 23. Díszítsük fel a karácsonyfát!
 24. Nézd meg, mi van a karácsonyfa alatt!
Készíthetünk egy “kincses térképet” is, a lakásban vagy a ház körül eldugott ajándékokkal, amelyeket minden nap egy-egy kis rejtélyes feladvány megoldásával tudnak a gyerekeknek megtalálni. De ha egy nagyobb ajándékot rejtünk el, akkor azt is megtehetjük, hogy a térképnek vagy leírásnak minden nap egy kis csoki kíséretében csak egy apró részletét adjuk át, amiből 24 nap alatt áll össze a teljes kép és ami alapján a gyerkőcök megtalálhatják az ajándékot.

Szigeti Ami

Rónay György: Advent első vasárnapja

http://www.meska.hu/img/product/original/n/o/noeldecor_product_78736_121113013353_1.jpg

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!


Advent időszakában minden vasárnap valami  nagyon fontos dolog történik: eljön hozzánk  egy-egy angyal.
Az első vasárnap angyala kék köpenyébe burkolózva leszáll az égből. Miért teszi ezt? Hogy közelebb kerüljön az emberekhez. A legtöbb ember észre sem veszi Őt, mert túlságosan el van foglalva mással. De azok, akik jól figyelnek, meghallják a hangját, és megértik az üzenetet, amit a kék köpenyes angyal hozott. Ez az üzenet a szeretetről, a türelemről, a várakozásról szól, és arról, hogy kezdhetjük öltöztetni a szívünket az ünnepre.

Az advent az ünnepekre való ráhangolódás,  a közös készülődés ideje. Ma kell  meggyújtani az adventi koszorún az első  gyertyát.
Az első adventi koszorút 1860-ban, a berlini árvaházban Johann Heinrich Wichern evangélikus lelkipásztor készítette. Egy kör alakú, abroncsos csilláron minden nap eggyel több gyertyát helyezett el, ezzel jelezve az idő múlását karácsonyig.
Ma már fenyőkoszorúval díszítjük az otthonunkat, és négy gyertyával jelképezzük a négy adventi vasárnapot.

Advent idején vásároljuk az ajándékokat,  amelyekkel karácsonykor örömet szerzünk szeretteinknek.  Van egy olyan ajándék, amelyből bármennyit  adunk vagy kapunk, soha nem elég, soha  nem fogy el, és soha nem unjuk meg.  Ez a szeretetünk kifejezése. Advent idején  mutasd meg minden nap a szeretetedet!


Mindenkinek minden nap jár egy mosoly, egy simogatás, és egy szeretlek szó!

Látod, Istenem, milyen esendő vagyok?
Ha  nagyjából rendben mennek a dolgaim,  sokszor elfelejtek beszélgetni Veled.
Bezzeg, ha fáj, szorít, sajog, ha  kényszerít valami ott belül, rögtön kicsúszik  a számon, szinte észrevétlenül: Istenem,  add, hogy…
Haragszol ilyenkor rám? Kérlek, bocsásd  meg ezt a vétkemet is! Bocsáss meg,  hisz most is kérni szeretnék. Nemcsak  magamnak, hanem másoknak is. Nekünk, akik  eszeveszett tempóban száguldozunk az adventi  fényekkel ékesített utcákon, böngésszük a  karácsonyi katalógusokat, hogy mit milyen  hitelből lehet megvásárolni, hogy gazdagabb  legyen az ünnepünk.

Bármilyen régimódian hangzik, adj vissza  nekünk a dió és alma öröméből egy  kicsit!
Add, hogy boldogan tudjunk gyönyörködni  a gyerekeink álomittas szuszogásában, add,  hogy tudjunk nevetni és merjünk sírni,  ha úgy esik jól. Hogy néha meg  tudjunk tisztulni egy nagy zokogásban, és  ne szégyelljük, hogy nemcsak csörtető,  sikerorientált, manipulált géplények vagyunk,  hanem érző, sérülékeny, törékeny emberek,  akik kapnak elég sebet földi pályafutásuk  során.
Uram, add, hogy meg tudjunk gyógyulni  bajainkból!
Add, hogy érezzük, mikor érdemes tíz  körömmel kapaszkodni, és mikor kell elengedni.
Add, hogy ha elengedtünk valamit, ami  fontos volt, kibírjuk a veszteség fájdalmát  - ember módon, emberien. Szabadíts meg  minket a gyűlölettől, bosszúvágytól, ellenségeskedéstől,  acsarkodástól!
Add, hogy higgyünk egymásnak, egymásban,
Add, hogy mosolyogjunk a csend hallatán,  hogy találjuk meg minden napban az ünnepünket.
Add, hogy gyakran kezdjük így a Veled  való beszélgetést: köszönöm, Istenem!
Bocsásd meg a vétkeinket, és add,  hogy magunknak is megbocsássuk tévedéseinket.
Adj békét, mindnyájunknak, Uram!
ÁMEN!
Legfrissebb bejegyzések
Feedek
Megosztás
Adventus Domini

Áldunk Téged,
mert eljöttél hozzánk,
mert kivezettél minket a sötétségből,
mert emberi testbe öltöztél,
mert velünk vagy, ha újat kezdünk,
mert nem hagytál egyedül,
mert Te vagy a reménység,
mert megszántad gyermekedet,
mert elé sietsz a megtérő bűnösnek,
mert a füstölgő mécsest sem oltod el,
mert betartod ígéretedet,
mert Szentlelked által itt vagy velünk,
mert Te alkottad a zenét, amivel dicsérhetünk,
mert velünk vagy, akkor is, ha félünk,
mert Te is megáldasz nap mint nap,
mert ujjong a szívem, ha eszembe jutnak tetteid,
mert felemeled a megalázottakat,
mert Tied az igazi hatalom,
mert irgalmas vagy hozzánk,
mert igazságos vagy minden emberrel,
mert kenyérrel és az Élet Kenyerével táplálsz minden nap,
mert beteljesíted üdvözítő tervedet,
mert örökké tart szereteted,
mert Te vagy ura a perceknek és az éveknek is,
mert Te gyógyítos testünk és lelkünk betegségét,
mert ha kitárom szívem ajtaját, belépsz azon,
mert nemcsak megteremtetted a világot, hanem kormányzod is szereteteddel,
mert beteljesült az idő. Ámen.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: