Lázárfalvi A. György: Utolsó idők?!…

Uram! Egyetlenegyed vére
ma is gazdagon zubog -
Kainok testvére vegetál…
Enyészet kegyetlen kezére
jut tündöklő, szép korok
emléke és a dühöngés meg nem áll.
Oldd meg gyűlölködők saruját,
mossa Fiad lábaik -
bocsánat oltsa vétkek szomját!
Törd meg bünösök vándorbotját,
tisztítsd ártó számyaik;
rosszakarat se lelhessen hetyt tovább!
Am sejlik, lopakodva jön már
az Első, mint utolsó
sokakat perzselő ideje.
Szükséget nem támaszt „példatár”,
hiszen álnok jogüpró
homlokán nem viríthat Bárány jegye…