"...hogy rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára:
mert íme, mostantól fogva boldognak mond minden nemzedék."
(Bach: Maginicat - ária és kórus)