Erdő Péter bíboros atya 2010. decemberi imaszándéka:Imádkozzunk, hogy bízni tudjunk Isten segítségében, és az Ő szeretetétől kísérve minden nehézség ellenére meg tudjuk újítani a magunk és egész népünk életét.

Dátum
Olvasd el!
Imádság
Készület
ADVENT

2. VASÁRNAPJA
Mt 3,1-12 Készítsétek elő az Úr útját! Külön is elolvasom a vasárnapi igehelyeket Felhívom, akit már rég nem láttam, vagy nem hallottam felőle.
12.06. hétfő

Iz 35-1-10 Az Úr maga jön el, hogy megszabadítson Adtam-e okot a haragra?
Meg tudok-e bocsátani?
Pénzbeli adományom a rászorulóknak környezetemben.
12.07. kedd
Szt. Ambrus püspök
Mt 18,12-14 nem akarja, hogy egy is elvesszen… Imádkozom az evangélium terjedéséért, szerzetesi, papi hivatásokért.
Elfogadok segítséget és felajánlást.
12.08. szerda
Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása
Iz 40,25-31 Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak Országunkért, az új alkotmányért, megtérésünkért. Részt veszek egy szentmisén.
12.09. csütörtök
Mt 11,11-15 a mennyek or-szága erőszakot szenved
Napközben elimádkozom az „Úr angyala” imádságot. Isten ajándékaként fogadok minden nehéz élethelyzetet.
12.10. péntek Iz 48,17-19 Bárcsak figyeltél volna parancsaimra Fejlődik-e bennem az Isten és az emberek iránti szeretet? Ma nem fogyasztok édességet, élvezeti
12.11. szombat Mt 17,10-13

Illés ismét eljön
Imádkozom szerzeteseinkért, püspökeinkért, a Szentatyáért. Felkészülök a holnapi szentmisére.

A Margit krt-i ferences testvérek és munkatársaik jóvoltából.