1 Advent III Vasárnapja A-év
Máté 11,2-11

2 Amikor János a börtönben Krisztus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait és megkérdezte tőle:

3 „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?''

4 Jézus ezt válaszolta nekik: ,,Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és láttok:

5 A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak,

6 a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.

7 Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.

8 Amikor azok elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek:

9 ,,Miért mentetek ki, mit akartatok látni a pusztában
,,Miért mentetek ki, mit akartatok látni a pusztában? Széltől lengetett nádat? Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek?

10 Finom ruhákba öltözött embert
Finom ruhákba öltözött embert? Íme, akik finom ruhákat hordanak, a királyok házaiban laknak.

11 Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek. Prófétát
Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Prófétát? Igen, mondom nektek: prófétánál is nagyobbat.

12 Ő az, akiről írva van: ,,Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti előtted utadat.

13 Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál.

14 De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála.”

15 Ez az Isten Igéje Máté 11,2-11