Advent második hete


Ezen a héten az Egyház a messiási kor zavartalan harmóniáját állítja  elénk, és Keresztelő Szent Jánost, aki  előkészíti ezt az utat az ember lelkében  a Messiás befogadására.


„Vessző kél majd Jessze törzsökéből, hajtás sarjad gyökereiből.” Iz 11,1 A Messiás emberként érkezik hozzánk, Jessze gyökeréből, vagyis Dávid családjából.

 

„Rajta nyugszik az Úr lelke a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének a lelke: és kedve telik az Úr félelmében.” Iz 11, 2-3 Birtokolja az Úr Lelkét, nincs híjával a kegyelem teljességének az Eljövendő.

Ebből a teljességből következik,  hogy olyan „ember” az eljövendő, aki  mindazt megvalósítja, amivel világunk nem  rendelkezik, aminek hiányát nap-mint nap  szenvedjük.

 

„Nem aszerint ítél, amit a fül hall, hanem igazságosan ítéli majd a gyengéket, és méltányosan dönt a föld szegényeinek érdekében.”

„Igazságosság lesz derekának öve, és hűség csípőjének kötője.” Iz 11,4-5

Az eljövendőnek lesz hatalma,  hogy mindazt megvalósítsa, ami torzzá és  békétlenné teszi életünket. Mi nem vagyunk  képesek erre, mert nem birtokoljuk a  Lélek teljességét. A kezdetekkor visszautasítottuk  az Istent és azóta tesszük folyamatosan.

Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, és a párduc a gödölyével heverészik:borjú és az oroszlánkölyök együtt híznak, és kisgyermek terelgeti őket.” Iz 11,6

Tehén és medve együtt legelnek, együtt heverésznek kölykeik, és az oroszlán szalmát eszik, mint a tehén. A csecsemő a viperafészeknél játszik, s az áspiskígyó üregébe dugja kezét az anyatejtől elválasztott gyermek. Iz 11,7-8

Az idilli kép tapinthatóvá teszi számunkra a lehetőséget, melyet Isten  felkínál azok számára, akik keresik őt,  és a nyomába szegődnek. Az Istent elfogadó  ember körül valóban élet és béke  terem.

Ezt a gondolatot tovább erősíti Izajás.  „Nem ártanak és nem pusztítanak sehol  szent hegyemen, mert tele lesz a föld  az Úr ismeretével, mint ahogy a vizek  betöltik a tengert.Iz 11,9

Szent hegyemen mondja Izajás. Istennel nem lehet a zűr-zavarban találkozni, az általunk keltett zajba és mesterségesen felgyorsított rohanásban. A találkozás egy más dimenzió, de az ember és ember közötti találkozás sem történhet másként. Maradéktalan figyelmet igényel a másik személy iránt, és ez kegyelem, mely ajándék. Az igazi találkozásban mindig jelen van az Isten.

Világunkat át meg átszövi  az Isten jelenléte, nem tudjuk kikerülni,  csak elutasítani, vagy elzárkózni tőle.  Süketté és vakká mi tesszük saját  magunkat.

Keresztelő János ezt a süketséget és  vakságot jött összetörni, mint az utolsó,  és egyben legnagyobb próféta. Aki tudta,  hogy közel van a szabadulás, és azt  is tudta, hogy milyen nehéz az embernek  meghajolni az Isten előtt.

Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa. Ő az, akiről Izajás próféta beszél: A pusztában kiáltónak a szava:Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Mt 3,2-3

Jánosnak teveszőrből volt az öltözete és bőröv a csípője körül, az élete pedig sáska volt és vadméz, akkor kiment hozzá Jeruzsálem, az egész Júdea és a Jordán egész környéke. Megkeresztelte őket a Jordán folyóban, és megvallották bűneiket.”Mt 3,4-6

János születésétől kiválasztott  volt. Életének minden részét átjárta  a prófétaság iránti hűség. Ezért volt  hiteles a kortársainak.

Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szaddúceusok /a nép szellemi és politikai vezetői/ közül sokan jönnek, hogy felvegyék a keresztséget, ezt mondta nekik: Viperák fajzata! Ki tanított titeket menekülni a jövendő haragtól? Teremjétek hát a megtérés méltó gyümölcsét. Mt 3,7-8

Ne gondoljátok magatokban: ‘Ábrahám a mi Atyánk Mert mondom nektek,  hogy ezekből a kövekből is képes Isten fiakat támasztani Ábrahámnak. Mt 3,9

Az Istenhez térés nem lehet  látszólagos, fél szívvel felé fordulni.  Isten az életét akarja nekünk ajándékozni,  és azt csak egész lényükkel tudjuk  befogadni.


„Én vízzel keresztelek titeket a megtérésre, de aki utánam jön…Ő Szentlélekkel és tűzzel fog megkeresztelni titeket. Mt 3,11

 


Keresztelő előkészíti a Messiás  jövetelére az emberek lelkét, hogy a  Megváltó lakást vehessen náluk.

Mindannyian meg vagyunk hívva  erre az útra, mely egy életen át  tart és a legnagyszerűbb kaland, amibe  érdemes belevágni, hiszen a legfontosabb  dolog a világon, hogy célba érjek.