Advent - ÚrJövet

Karácsony közeledtével a kereszténység az advent időszakát éli. Maga az advent szó eljövetelt jelent. Egy személynek a megérkezését. Ez pedig Jézus Krisztus!

Karácsonyi Jótanácsok

Régi mondás, hogy jobb adni, mint kapni, mely minden időben igaz, mégis talán karácsonykor érezzük a legigazabbnak. S hogy miért? A válasz egyszerű. Ha kapunk, akkor a vagyonunk nő, vagy a büszkeségünk. Ha viszont adunk, azáltal az értékünk növekszik; hosszú távon pedig ez fog számítani. Kapni jó, de adni még jobb. Ajándékozni pedig nem csak materiális értéket lehet, hanem egy jó tanácsot, becses gondolatot is.

Az igazi szeretet feltétel nélküli!

A szeretet az egyedüli olyan tulajdonunk, amely sosem csökken, hanem pont ellenkezőleg, gyarapodni fog minden alkalommal, mikor adunk belőle másoknak. Csakhogy ez az ajándék is lehet öncélú. Nem szabad feladnunk önmagunkat, lemondanunk a saját értékeinkről, értékrendünkről, pusztán azért, mert valaki ezt kívánja tőlünk. Aki ilyen feltételekhez köti a szeretetét, az nem téged szeret, hanem csak azt, amit tőled kaphat. Egy kapcsolatot az tesz igazán értékessé, ha az őszinte, feltétel nélküli szereteten alapul.

Fejezzük ki a szeretetet!

Mindannyian tudjuk, hogy a közös programok és élmények nélkülözhetetlenek a kapcsolataink ápolásához; ám nincs mindig lehetőségünk vagy időnk erre, és nincs is mindig szükség rá. Elég egy apró gesztus is, egy mosoly, egy telefonhívás, hogy éreztessük a szeretetünket. Az élet forgatagában már egy kis jelzés – egy bíztatóan megszorított kéz, egy érdeklődő kérdés – is sokat számít.

Ne viseljünk álarcot, őszintén adjuk magunkat!

Ez az egyik legnagyobb kihívás az életünkben: bármilyen körülmények között, bármilyen külső hatás ellenére őszintén önmagunknak maradni. A kisgyermek megfelelési vágya kényszerré, majd felnőttkori frusztrációvá válik, ám a szerepek, melyeket a könnyebb beilleszkedés és elfogadás miatt veszünk fel, értelmetlenné válnak, ha a számunkra fontos emberek önmagunkért szeretnek minket. Mindannyian őszintének születünk, és őszintének is kell maradnunk a környezetünkhöz és saját magunkhoz is. A feltétel nélküli szeretetet nem csak másokra, de önmagunkra is ki kell terjesztenünk.

Ne ítéljünk elhamarkodottan!

Vitáinkat, összetűzéseinket a legtöbbször érzelmi alapon kezeljük. Ha valaki megbánt, egyből azt feltételezzük, hogy rosszat akar. Ha hibázik, máris egész személye válik problémássá számunkra. Egy kis darab alapján alkotunk teljes képet – sokszor megkérdőjelezhetetlenül és visszavonhatatlanul – azonban ez nem jó reakció. Amikor problémánk van valakivel, bármilyen nehéz is eleinte, csak magára a problémára szabad fókuszálni, és nem szabad rögtön beskatulyázni a másik ember személyét. Felindulásból született ítéletek vagy önmagunkból kiinduló magyarázatok helyett üljünk inkább le a másik féllel, és őszintén beszéljük meg vele az érzéseinket és sérelmeinket. Ne általánosítsunk, ne keressünk nem létező összefüggéseket, és legfőképpen ne feltételezzünk egyből rosszindulatot. Keressük meg a probléma okát, és tanuljunk belőle.

Mindig jelezzük, ha valami bánt!

Általában nem szeretjük a személyes konfliktusokat, sőt a közvetlen környezetünkben kifejezetten kerüljük is azokat. Inkább tartogatjuk a bántalmainkat, eltemetjük mélyre, és cipeljük, ameddig tudjuk, miközben napról-napra belül meghalunk kicsit. Aztán bombaként robbanunk. Vagy kifelé, agresszíven nekiesve a másiknak, vagy befelé, összeomolva lelkileg és testileg. Nem szabad félnünk a véleményünk kinyilvánításától, és nem szabad elmenekülnünk a konfliktus elől, helyette őszintén beszéljük meg őket!

Életünk során sok emberrel találkozunk, sok tanácsot hallhatunk, és mindenkitől tanulhatunk valamit. Vannak, akiktől azt, hogyan éljünk, és vannak, akiktől azt, hogyan ne. Mégis túl gyakran felejtünk el tanulni – a múltból, embertársainktól, vagy Isten intő és óvó szavából. Vannak olyan személyek, akiktől egy-egy dolgot kapunk és azt visszük magunkkal azt egész életünkön át. Vannak viszont olyan találkozások vagy jó tanácsok, melyek az életünket változtathatják meg.

http://www.kre.hu/portal/index.php/253-blog/841-karacsonyi-jotanacsok.html

Advent 4. hetén

Jézus születése

Karácsony az új életről szól.

Életet sokféleképpen lehet adni, ki milyen hivatást kapott, azt kell maradéktalanul betöltenie. Az élet a születéssel kezdődik, és az örök életbe torkollik. Addig sokszor és sokfélképpen kapunk, és adunk életet. Az életadás egyenlő önmagam oda ajándékozásával ott, ahol vagyok, ahova az élet állított. A lényeg a hűség.


Minden élet Isten ajándéka, az új élet hatványozottan hívja fel a figyelmünket, hogy Isten bízik bennünk. Nem vette le rólunk a kezét.


Ha az Isten megajándékoz egy családot egy újszülöttel, akkor új élet, remény születik, és új energiák szabadulnak fel. Minden másként van az „ajándék” megérkezése nyomán.


Megfiatalodik a család, a megszokott élet új értelmet kap, hiszen itt van ő, aki új alapokra helyezi az életet, megváltozik a napirend, minden körülötte forog. Az életadás örömében mindenki osztozik egy kicsit a családban.

Erdélyben, a gyermeket váró anyát, nem várandósnak, nem állapotosnak mondják, hanem azt mondják róla, hogy „jövője van”. Az új élet biztosítja a jövőt, nemcsak a családnak, de az egész közösségnek.


A gyermek Isten ajándéka, még akkor is, ha sokszor lemondással, sőt komoly lemondással jár. Az élet, az új élet a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaphatunk.


Létünk fennmaradásának záloga a gyermek, erről mintha elfeledkeztünk volna az utóbbi évtizedekben, sokan segítettek ebben a felejtésben. Karácsony erre is felhívja a figyelmünket. Isten munkatársainak választott minket, barátainak, akik nélkül nem valósulhat meg az Ő műve.


Az élet, az új élet értékére, annak örömére tekinthetünk minden karácsonykor, amikor a gyermek az Isten Gyermek részt kér szegényes világunkból. Meg akarja osztani életét velünk. Vágyódik közénk jönni.

Mária kimondja a sorsdöntő igéket. „Íme, az Úr szolgáló leánya legyen nekem a te igéd szerint”. Az angyalok szent Bernát szerint lélegzetvisszafojtva várják ezt a kijelentést.


Máriának sem volt könnyű igent mondani az életre,arra az életre, mely megváltoztatta az emberiség egész történelmét. Mária ugyan olyan ember volt mint mi, a bűnt kivéve, tele kérdésekkel, bizonytalansággal, félelmekkel.

A különbség, hogy ő feltétel nélkül bízott Istenben. Boldog vagy Mária, mert hittél, olvassuk a Szentírásban, Mária a hit prototípusa, nekünk csak őt kell követnünk, ha célba szeretnénk érni.


„Íme a szűz fogan és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogják hívni. Iz 7,14 Ami azt jelenti velünk az Isten. Nem vagyunk egyedül, az Isten lakást vett az emberek világában.

Ne félj magadhoz venni Máriát, hangzik az angyal szózata Józsefnek mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fiút fog szülni és a Jézus nevet adod neki, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.


Mit jelent megszabadulni a bűntől? „Szent népnek hívják majd őket, az Úr megváltottjainak, keresett városnak neveznek.Iz 62,12 Olyan embernek lenni, olyan közösségnek, ahol jó lenni, ahol otthon lehet az ember.

„Ékes korona leszel az Úr kezében, és királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak, és országodat nem mondják többé pusztaságnak. Iz 62,4

Mert Isten lakik benne.


Fiam vagy, én ma szültelek téged. Én Atyja leszek, ő pedig a fiam lesz. Zsid 1,5

Isten lakást vesz közöttünk. Az Isten Fia egy lesz közülünk, hozzá csak nyitott szívvel, és engedelmes lélekkel közeledhetünk, ha valóban meg akarjuk érteni.


Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; és az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét: Csodálatos, Tanácsadó, Erős Isten. Iz 9,5

„Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége. Dávid trónján és királysága fölött, hogy megszilárdítsa és megerősítse azt joggal és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt. Iz9,6 9,6


Minden, ami bizonytalan volt, most határozott irányt és célt kapott, szabad út nyílt az ember számára az Örökkévaló felé. Ez az út nem kényszerít, hívogat, felkínálja az életet, és cserébe életet kér, olyan életet mely gyönyörűséggel teljes.


Életre, örök életre vagyunk teremtve, ez a legmélyebb meggyőződés kitörölhetetlen vágyként él minden ember lelkében. A betlehemi Gyermek elhozta, azt a bizonyosságot, hogy hivatalosak vagyunk az örök életre.

Számomra akkor kezdődik az örök élet, amikor, önmagam helyett kezdek Őreá figyelni. Ezt tették a pásztorok, és öröm költözött a szívükbe.

Böjte Mihály: Emmanuel

Böjte Mihály: Nemzetek

Böjte Mihály: Ó-antifóna

Böjte Mihály: Ó Dávid kulcsa

Böjte Mihály: Jessze gyökere

Böjte Mihály: Advent III Vasárnap Á év

1 Advent III Vasárnapja A-év
Máté 11,2-11

2 Amikor János a börtönben Krisztus tetteiről hallott, elküldte hozzá tanítványait és megkérdezte tőle:

3 „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?''

4 Jézus ezt válaszolta nekik: ,,Menjetek, vigyétek hírül Jánosnak, amit hallotok és láttok:

5 A vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak,

6 a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot.

7 Boldog, aki nem botránkozik meg bennem.

8 Amikor azok elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek:

9 ,,Miért mentetek ki, mit akartatok látni a pusztában
,,Miért mentetek ki, mit akartatok látni a pusztában? Széltől lengetett nádat? Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek?

10 Finom ruhákba öltözött embert
Finom ruhákba öltözött embert? Íme, akik finom ruhákat hordanak, a királyok házaiban laknak.

11 Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek. Prófétát
Vagy mit akartatok látni, amikor kimentetek? Prófétát? Igen, mondom nektek: prófétánál is nagyobbat.

12 Ő az, akiről írva van: ,,Íme, elküldöm küldöttemet színed előtt, aki elkészíti előtted utadat.

13 Bizony, mondom nektek: asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál.

14 De aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb őnála.”

15 Ez az Isten Igéje Máté 11,2-11

Legfrissebb bejegyzések
Feedek
Megosztás
Adventus Domini

Áldunk Téged,
mert eljöttél hozzánk,
mert kivezettél minket a sötétségből,
mert emberi testbe öltöztél,
mert velünk vagy, ha újat kezdünk,
mert nem hagytál egyedül,
mert Te vagy a reménység,
mert megszántad gyermekedet,
mert elé sietsz a megtérő bűnösnek,
mert a füstölgő mécsest sem oltod el,
mert betartod ígéretedet,
mert Szentlelked által itt vagy velünk,
mert Te alkottad a zenét, amivel dicsérhetünk,
mert velünk vagy, akkor is, ha félünk,
mert Te is megáldasz nap mint nap,
mert ujjong a szívem, ha eszembe jutnak tetteid,
mert felemeled a megalázottakat,
mert Tied az igazi hatalom,
mert irgalmas vagy hozzánk,
mert igazságos vagy minden emberrel,
mert kenyérrel és az Élet Kenyerével táplálsz minden nap,
mert beteljesíted üdvözítő tervedet,
mert örökké tart szereteted,
mert Te vagy ura a perceknek és az éveknek is,
mert Te gyógyítos testünk és lelkünk betegségét,
mert ha kitárom szívem ajtaját, belépsz azon,
mert nemcsak megteremtetted a világot, hanem kormányzod is szereteteddel,
mert beteljesült az idő. Ámen.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!

HonlaprendszerüNK
 • 45 év szabad garázdálkodása
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • A szenvedés szeretetté, a kereszt pedig a szeretet útjává válhat…
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Adni, hogy még többet adhassak!
 • Advent-ÚrJövet
 • Afrikai Látnokokat követvén
 • Afrikai Hűség Hőség
 • Afrikai Víz
 • Ahogy kapom, úgy adom!
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet
 • Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet – VESZPRÉM
 • Áldott legyen mindörökké az Úr neve!
 • Albert Líra
 • Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Alvidék-Délvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZENTA
 • Amarilliszfélék
 • Amerikai Hűség Hőség
 • Amerikai Hűség Hőség – SOPRON
 • Amerikai Látnokokat követvén
 • Amoris Laetitia Háború
 • Andre Lowoa – VESZPRÉM
 • Április
 • Antikrisztus által Irányított Népvándorlás
 • Anzix
 • Anzix
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Áradások-figyelmeztetések
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában
 • Armageddon nyomában etnikai tisztogatású polgárháborúkban
 • Áttekintő irodalmi jelleggel
 • Augusztus
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség
 • Ausztrálázsiai Hűség Hőség – SORPON
 • Ausztrálázsiai Víz
 • Bács-Kiskun – SÜKÖSD
 • Bálványtemplomok, vértanuk vesztőhelye
 • Baranya – MOHÁCS
 • Begóniák
 • Békés – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Borsod-Abaúj-Zemplén – SÁTORALJAÚJHELY
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Böjt-engesztelés-ima
 • Bölcsen Okosan Magyaran – ESZTERGOM
 • Bölcsen Okosan Magyaran Természetben
 • Bölcsen Okosan Törpemagyaran – BUDAPEST
 • Bölcsességek
 • Bölcsességek idézetekben
 • Bölcsességek, tapasztalatok, népi kutatások
 • Bölcsességek terjedelmében
 • BTankok
 • Buda
 • Budapest
 • BudaPilisSolt – ESZTERGOM
 • Buzogányvirágok
 • Csongrád – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • December
 • Dél-Alföld
 • Dél – Alföld – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Dél-Dunántúl
 • Dél – Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Délvidék
 • Dezső Líra
 • Dunántúl – BALATONFÖLDVÁR
 • Ébredések, jelenések
 • Egri Érseki Kerület
 • Előbb-utóbb
 • Előre! Győzelemre Fel! – VESZPRÉM
 • Epikus Gyökereink
 • Epikusan A-C Lírailag
 • Epikusan A-E Lírailag
 • Epikusan D-F Lírailag
 • Epikusan F-K Lírailag
 • Epikusan FGIK Lírailag
 • Epikusan G-I Lírailag
 • Epikusan J-L Lírailag
 • Epikusan L-R Lírailag
 • Epikusan LMR Lírailag
 • Epikusan M-O Lírailag
 • Epikusan P-S Lírailag
 • Epikusan S-Z Lírailag
 • Epikusan SZ Lírailag
 • Epikusan T-Z Lírailag
 • Erdély-Csángóföld-Bánát-Körösmező-Máramaros-Székelyföld
 • Erdély-Bánát-Csángó-Körösmező-Máramaros-Székelyföld, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOMBOLYA
 • Erkölcsi Gyökereink
 • Ervin Líra
 • Esti Éjszakák
 • Észak-Alföld
 • Észak – Alföld – NYÍREGYHÁZA
 • Észak-Amerikai Víz
 • Észak-Magyarország
 • Észak – Magyarország – SÁTORALJAÚJHELY
 • Esztergom-Budapesti Érseki Kerület
 • Esztergom-Komárom – ESZTERGOM
 • Esztergom-Vác
 • Eucharisztia
 • Eurázsiai Unió az Európai Unió ellen
 • Európai Hűség Hőség
 • Eurázsiai Hűség Hőség – SOPRON
 • Európai látnok által követvén
 • Európai látnok által követvén
 • Európai Víz
 • Február
 • Fejér – ESZTERGOM
 • Fejezetek
 • Fejezetek
 • Felvidék-Kárpátalja
 • Felvidék, mikor térsz vissza hozzánk? – ZSOLNA
 • Ferenc Líra
 • Figyelmeztetések, üzenetek minden szinten
 • Föld
 • Föld
 • Frank Hűség Hőség – SOPRON
 • Friss Üzenetek a Nagy Figyelmeztetés előtt
 • Frissülés
 • Függtelen Határzár
 • Gábor Líra
 • Gomora Szodoma Technika
 • Gomora Szodoma Technika alapján a Végső Időkbe
 • Gomora Szodoma Technika Ellen a Végső Időkben
 • Gondolkodó Szemlélődő
 • Gyarlóságunk miatt az utolsó háború elkerülhetetlen
 • Gyermeki Hűség
 • GyökereiNK
 • Gyökereink
 • GyökereiNK TöbbEzer Kárpát-medencében – ESZTERGOM
 • Győr-Moson-Sopron – SOPRON
 • Hajdú-Bihar – NYÍREGYHÁZA
 • Hamis Béke
 • Helyreállítás egységben egységért egyben míg élhet… Földkerekségen
 • Heves – VÁC
 • Heves Jeges – SOPRON
 • Himnuszok-dalok településekről
 • Hogyan akartam, de mégse úgy lett
 • Hosszúság – AL-SAFIROV
 • HőseiNK PéldaképeiNK
 • Hűség Hőség
 • Hűség Hőség – SOPRON
 • Ibolyafélék
 • Igazságokat keresek, nem féligazságokat!
 • István Líra
 • Jácintok
 • Január
 • Jász-Nagykun-Szolnok – HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jelenések-Zarándoklások – VÁC
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus az Emberiséghez
 • Jézus Krisztus Dobogó Szíve és Szeretete – SOPRON
 • Jézus Krisztus Urunk Dobogó Szíve és Szeretete
 • József Líra
 • Jövő a Múltból kikövetkeztethető – SÜKÖSD
 • Július
 • Június
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém
 • Kadarkút-Siófok-Veszprém-Esztergom-Vác
 • Kalitka
 • Kalocsa-Kecskeméti Érseki Kerület
 • Karácsonyi kaktuszok
 • Kard(Gladiátor)virágok
 • Károly Líra
 • Kegyelemteljes Áldásodat kérjük jóságos Uram!
 • Keresztény bizonyságok, életek, történetek
 • Keresztény életek, filmek, történetek
 • Keresztes Imahadjárat
 • Kolon (S)Zala – SÜMEG
 • Kontyvirágfélék
 • Koralkák
 • Közép-Dunántúl
 • Közép – Dunántúl – ESZTERGOM
 • Közép-Magyarország
 • Közép – Magyarország – VÁC
 • Ladik
 • Lajos Líra
 • Latin.Amerikai Víz
 • Lég
 • Lég
 • Legendák, mesék, mondák
 • Liliomok
 • Lírikus Gyökereink
 • Legendás MeseMondaVilág – HERCEGSZÁNTÓ
 • Lélektárs – MOHÁCS
 • Lelkitársaknak, majdnem lelkitársaknak
 • Magasság -VARSÓ
 • Magyarán-magyarul hazánk, nemzetünk, nemzedékünk
 • Május
 • Március
 • Margitvirágok
 • MártírSors
 • MártírSzentSors – SÜMEG
 • MédBabiloni Hűség Hőség – SOPRON
 • Meddig még?
 • Mélység – TRIESZT
 • Messze Távolban
 • Mi hunok 300millióan vagyunk
 • Mihály Líra
 • Munkanapló
 • Muskátlik
 • Nebáncsvirágok
 • Nefelejcsek
 • Nemzeti Imahadjárat
 • Nógrád – VÁC
 • November
 • Nyugat-Dunántúl
 • Nyugat-Dunántúl – SOPRON
 • Október
 • Olajfafélék
 • Olvasó gondolkodó
 • Öntsünk Tiszta Vizet a Pohárba!
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Örömhír
 • Őrvidék-Gyepüvidék
 • Őszinte alázatos erkölccsel
 • Pálmafélék
 • Pest – VÁC
 • Pesti kerületek – VÁC
 • Pesti Nagykörút
 • Péter Líra
 • Polgárháborús Védelem
 • Pólusharc
 • Pünkösd-ElJövet
 • Római Katolikus – keresztény rádió – ZENTA
 • Rózsák
 • Sándor Líra
 • Segítek, hogy segíthessek!
 • Skandináv Hűség Hőség
 • Somogy, Pannonhalmi főapáti birtoktól napjainkig – BALATONFÖLDVÁR
 • Sopron-Vác-Mohács
 • Szabolcs-Szatmár-Bereg – NYÍREGYHÁZA
 • Szegfűk
 • Szélesség – TACHOV
 • Szentek köztünk élnek, a múlt róluk beszélnek
 • Szentek köztünk járnak, csodák bennünk élnek
 • Szeptember
 • Szeretve szeretett egységben szép az élet, ha nem adják meg-vissza türelemmel várd a lelkitársad!
 • Szétszaggatott szívek, akik összetalálkozhatnak, ha egymásra figyelnének mennyei segítséggel
 • SzívHang
 • SzívSzólam
 • Szodomán túl Armageddon
 • TABU
 • Tamás Líra
 • Természet Bűnös természetünk ellen lázad!
 • Titkok, amelyre ideje, hogy fény derüljön!
 • Tolna – Mohács
 • TöbbEzer
 • Tulipánok
 • Tűz
 • Tűz
 • Üdvözlet
 • Üzenet
 • Üzenet
 • Üzenet a Kárpát-medence területéről
 • Üzenet a Kárpát-medencén kívülről
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Üzzed El a Sötétséget!
 • Változás
 • Vas – SOPRON
 • Veszprém – SÜMEG
 • Veszprémi Érseki Kerület
 • Vigyázz!
 • Visegrádi Hűség Hőség – SOPRON
 • Víz
 • Víz
 • Zoltán Líra
 • 2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

  2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

  2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek:

  websas.hu

  MapFree counters! Free counters! Free counters!